Miejskie Ogrody Edukacyjne: Zazielenianie WiedzyMiejskie Ogrody Edukacyjne to nie tylko miejsce, w którym dzieci mogą bawić się i poznawać naturę, to także miejsce, które nie ulega wątpliwości może stać się prawdziwym laboratorium dla przyszłych praktyków w dziedzinie zazieleniania miast. Sam mam zaszczyt być częścią tego projektu od samego początku i widziałem, jak wiele można osiągnąć nie ulega wątpliwości poprzez wprowadzanie edukacji w otoczenie naturalne. Wiedza, którą zdobędą młodzi ludzie tutaj, będzie miała realne zastosowanie w przyszłości, gdy właściwie staniemy przed wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska i degradacją miejskich przestrzeni.

Wzrastająca świadomość ekologiczna jest z pewnością jednym z łączników między tymi dwoma projektami: Miejskimi Ogrodami Edukacyjnymi a zazielenianiem miast. Mimo wszystko widzę to na co dzień obserwując, jak moi uczniowie w apogeum swojej kariery akademickiej sięgają po możliwości związane z projektowaniem i zakładaniem zieleni miejskiej. Mimo że widać, że doświadczenia zdobyte w Ogrodach miały na nich ogromny wpływ i odegrały kluczową rolę w ich wyborze zawodowym. Mimo wszystko to sprawia, że czuję się dumny ze swojego udziału w tym przedsięwzięciu.

Nie jest prosto wprowadzać zmiany w środowisku miejskim, ale jeżeli o to chodzi, to dzięki Miejskim Ogrodom Edukacyjnym mamy szansę na przekazywanie wiedzy i umiejętności kolejnym pokoleniom. To właśnie oczywiście poprzez edukację i zazielenianie miast możemy stworzyć lepsze miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. Tym niemiej gdy widzę, jak dzieci uczeńcze się tu o różnych roślinach, odbierają lekcje o znaczeniu ochrony środowiska i z posiadaną wiedzą wyczarowują przepiękne ogrody na betonowych dziedzińcach szkół, wiem, że mamy szansę na zmianę. Pomimo wszystko to jest właśnie rzeczywistość, w której chciałbym żyć - zazieleniona, piękna i w miarę możliwości zahartowana przez naturę.